Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Styret i Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

 
Leder Arild Melås 7320 Fannrem 911 43 405
Nestleder  Trond Larsen  7242 Knarrlagsund 97042211
Styremedlem Guri Hårstad By 7357 Skaun 908 21 373
Ansatterepresentant Jo Even Rimol 7350 Buvika  911 65 276
Styremedlem Jon Morten Solberg 7203 Vinjeøra 930 11 241
Styremedlem Oddmund Grefstad 7335 Jerpstad 915 77 735
Styremedlem Line H W Ølstøren 7316 Lensvik 906 97 936