Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Stem fram Årets Avløysar 2022

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2022. Vi har fått inn heile 40 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 29 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer ikkje delta i konkurransen og det betyr at det no er 24 avløysarar fordelt over 9 fylker som skal stemmast på. I nokre fylker er det kun ein kandidat, men vi presenterer dei sjølvsagt på lik linje med alle andre.

Klikk på aktuelt fylke og stem fram din kandidat, avstemminga vert avslutta 18.09.2022: