Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Sommerjobb for ungdom

 

Heim kommune har i mange år satt av et beløp i budsjettet som gis som tilskudd til arbeidsgivere som tar inn ungdom i sommerjobb. Tilbudet går til ungdom i alderen 15 – 21 år. Arbeidsgivere kan være kommune, private bedrifter og privatpersoner.

Det er Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag, LiST, som administrerer ordningen for kommunen, et oppdrag vi har hatt hvert år fra 2004.

Det er LiST som er arbeidsgiver, og har det fulle ansvaret for arbeidsavtale, utlønning, forsikring, innbetaling av skatt/aga. Oppdragsgiverne betaler kun en egenandel, som i 2020 er kr 110,- pr. time.

Minstelønn er satt til kr 120/160 alt etter ungdommens alder. Det kommunale tilskuddet dekker mellomværende mellom egenandel og faktiske kostnader, timelønn, sos.utg. forsikring og administrering.

LiST sender faktura på egenandel til oppdragsgiverne. Ungdommer og oppdragsgivere melder sin interesse direkte til LiST og det er LiST som oppretter avtaler mellom ungdom og oppdragsgiver.