Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Diverse skjemaer

Timeliste (Leveres innen 1. pr. mnd. og lønnes til den 15.)

Opplæringsskjema

Avviksmelding i LiST   (Brukes ved små og store uønskede hendelsen. Som for eksempel nesten ulykker, arbeidsuhell, uønsked adferd osv. )

Egenmelding LiST   (Brukes ved sykdom uten sykemelding)

Rutiner ved skader/ulykker

Egenerklæring for medlemmer

Skjemaene skal sendes til:

LiST
Orkdalsvegen 606
7320 FANNREM

eller

list@n-lt.no