Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Semifinale – Årets Avløysar 2022

Kåringa av Årets Avløysar er i full gong. Etter den fylkesvise avstemminga er det no klart kven som er med vidare til semifinalen. Kampanjen har til no oppnådd over 10 000 unike sidevisningar. Dette tykkjer vi er veldig bra og er heilt klart med på å skape blest om avløysarane og avløysaryrket generelt. 

No er det ni kandidatar att i kåringa og desse skal verte til tre finalistar innan den 5. oktober. Då vil vi vite kven som vert med til finalen som skal avsluttast 26. oktober. 

Dei tre finalistane vert invitert til Haustsamlinga, der vil dei verte presentert under programmet på dagtid. Sjølve prisutdelinga skjer under festmiddagen der vinnaren kjem opp på podiet for å motta prisen. 

Stem og del 🙂
Klikk her for å gå til avstemminga.