Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST)

– Rett vikar til rett tid –

 

LiST leverer landbrukstjenester til Frøya – Heim – Hitra – Orkland – Skaun.

Total omsetning på ca 140 årsverk
350 medlemmer innenfor landbruk.

Våre tjenester:

Avløsing ved Ferie/ fritid, Sykdom, svangerskap/ fødsel, andre oppdrag.

Landbruksvikar.

Utenlandsk arbeidskraft.

Veiledning til medlemmer og ansatte når det gjelder Velferdsordning, Sykepengerettigheter, Permisjoner/ permitteringer, Kurs.

Formidling av sommerjobb for ungdom i Heim kommune.

Lønnsarbeid skogplanting.

Vi tilbyr lønns-tjenester, kurs, m.m, også for annen næring.

Hva koster tjenesten vår?

Våre ansatte leverer timelister, digitale eller på papir, underskrevet av oppdragsgiver ved ferdig oppdrag. Vi legger til arbeidsgiveravgift og feriepenger. I tillegg beregner vi et påslag som dekker de ansattes sykelønn, yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring, ulykkesforsikring (for alle over 60% stilling) obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Administrasjonen av laget inngår også i dette påslaget.   Til sist kommer 25% i merverdiavgift på hele beløpet. Alle som ønsker å bruke våre tjenester, betaler en medlemskontingent på kr 500.- + mva pr.år.

”Er du misfornøyd  – si det til oss. Er du fornøyd – si det til andre”