Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Norges Vel Medalje for lang og tro tjeneste

Vårt årsmøte ble avholdt på Løkken 23/3-21.

Møtet ble avsluttet med middag på Orkla Gjestegård der tre av våre ansatte fikk utdelt  Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 25 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.

 

 

Tildeling av medalje for lang og tro tjeneste hos LiST, Jan Martin Ratøien, Steinar Hoel og Åse Torevik. (bilde fra venstre Åse Torevik, Jan Martin Ratøien og styreleder Arild Melås.)

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke Åse Torevik for samarbeidet gjennom mange år, og ønsker deg lykke til i den «travle» tiden som pensjonist.