Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Medalje for lang og tro tjeneste

Lang og tro tjeneste

 I årsmøte for Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag ble det utdelt medalje for lang og tro tjeneste til daglig leder Liv Lian Kosberg.

 «Medalje for lang og tro tjeneste er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. 

Vi har stor respekt for innsatsen som er lagt ned i alle disse årene.
Løsningsorientert, alltid tilgjengelig, stor arbeidskapasitet, er faktorer som beskriver Liv godt.
Hun har vært med siden avløserlagene`s spede begynnelse og vært delaktig i utviklingen som har skjedd siden.

På bilde Liv Lian Kosberg og Styreleder Arild Melås