Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Hjelpeskjema til kartlegging av arbeidsplass

Her finner du skjema som kan brukes til kartlegging av de forskjellige arbeidsoppgavene som man skal utføre. En kartlegging for hver oppgave som anses å være innen risikosonen. Etter kartlegging går man igjennom risikovurdering, og lager til slutt en handlingsplan for det som skal følges opp.

Skjema finner du her:

Kartlegging til utfylling

Risikodiagram til utfylling

Handlingsplan til utfylling