Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Jordbruket har levert sitt krav

Av · 24. april 2015

Jordbruket leverte sitt krav fredag og har ønskje om ei inntektsøking på 7 prosent, eller 24.000 kroner pr årsverk.
Dette medføre ei auka ramme på jordbruksoppgjeret med 950 millionar kroner.

Innafor velferdsordningane er følgjande ein del av kravet;

 1. Sjukdom
  Auke i maksimal dagsats på 50 kroner. Krav om at dei siste tre år vert rekna med som grunnlag ved krav om næringsinntekt på 1/2 G og at nyetablerte slepp krav om næringsinntekt.
 2. Ferie og fritid
  Auke i tilskott med 3,1 % og maksimalt beløp vert sett til 78.500 korner. Heilårs vesksthusprodusentar må og få rett på tilksott til ferie og fritid.
 3. Landbruksvikar
  Auke i tilskott med 5.000 kroner per landbruksvikar.
 4. Tidlegpensjon
  Auke maksimalbeløp med 10.000 kroner.

Heile kravet kan du lese på Bondelaget sine sider her; Jordbrukets krav

Staten skal levere sitt tilbod 5. mai og det er meininga at forhandlingane skal vera avslutta 15. mai.