Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Innmelding i Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Som medlem i Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag får du som bonde flere fordeler.

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)