Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Innlevering av timelister


Arrangementdetaljer

Arrangementet varer til 05 november 2017


Timelister leveres innen 5. pr. måned. Lønn utbetales til den 20. Timelistene kan også sendes på mail til liv.kosberg@n-lt.no. Husk signatur fra arbeidstaker og oppdragsgiver.