Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Avløser i 32 år

Anne Karin Hofset er tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Hun ble ansatt i Hemne Avløserlag (i dag Landbrukstjenester i Sør Trøndelag ) som avløser/landbruksvikar26. august 1987. Hun er fortsatt ansatt etter over 32 år.

Hofset er utdannet agrotekniker, og har i hele sin karriere hatt Kårøy Avløserring som oppdragsgiver. Ringens medlemmer har skiftet i årenes løp, men gamle og ne medlemmer i ringen setter stor pris på å ha Anne Karin ansatt. Hun er en særdeles pålitelig, arbeidsvillig og løsningsorientert. Anne Karin er for tiden firmaets verneombud, og det er også en oppgave hun skjøtter på beste måte. Medaljen ble utdelt under en tilstelning på Hotell Koselig, der gårdbrukere fra avløserringen, kolleger,  styret og administrasjon i LIST var tilstede. Medaljen ble utdelt av styrets leder Arild Melås.

Fakta: Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen (styret) i Norges Vel og ble første gnag utdelt i 1888. Tildeling skjer etter at arbeidsgiver har inngitt et skriftlig forslag med begrunnelse.