Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Årsmøte LIST

Årsmøtet ble gjennomført digitalt den 23. April 2020.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker har LiST og Meldal i sine årsmøter 23. april 20, vedtatt fusjon.

Etter fusjonen vil Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag ha ansvar for beredskap og levering av avløserordninger i 5 kommuner. Frøya, Hitra, Heim, Orkland og Skaun. Samlet vil dette føre til ca 56 mill. i omsetning som tilsvarer ca 135 årsverk.

Hovedkontoret ligger på Kyrksæterøra, med avdelingskontor på Fannrem i Meldal og Lensvik.

Vi benytter anledningen til å takke Kristin Riaunet og Astrid Husby for den jobben de har gjort i styret.

Gode og konstruktive forslag gjennom mange år, som har vært en berikelse for LiST.

LiST ønsker  Kristin og Astrid  lykke til videre og ønsker Guri Hårstad By, Oddmund Grefstad og Line H. W. Ølstøren velkommen inn i styret.