Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Årsmøte LIST

Årsmøte for Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag blir avholdt 23. Mars 2021, kl 11:00.

Saker som ønskes tatt opp i årsmøtet, meddeles styrets leder Arild Melås, på e-post arild@songmoen.no, innen 5. mars 2021.

På bakgrun av koronatiltak som endres til enhver tid, ønsker vi påmelding til årets årsmøte slik at vi har en pekepinn på hvor mange som ønsker å møte.

Saksdokumenter til årsmøte vil bli sendt andelseiere 2 uker i forkant av møte.

For påmelding, sendt mail til list@n-lt.no