Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Årsmøte

Årsmøte i LiST ble holdt 07.april 2016 på møterommet på Nøsensenteret i Orkdal. Det møtte 9 medlemmer og 3 ansatte.

Lars Erik S. Vitsø, Snillfjord, ble gjenvalgt som leder. Styret for øvrig består av ;

Trond Larsen, Hitra

Jon Morten Solberg, Hemne

Astri Husby, Orkdal

Kristin Riaunet, Skaun

Jo Even Rimol, ansattes repr.