Styret

Styret i Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

 Valgt på årsmøte 4. april 2013
Verv Navn Adresse Telefonnummer
Leder Arild Melås  7320 Fannrem 911 43 405
Nestleder Trond Larsen 7242 Knurrlagsund 970 42 211
Styremedlem Kristin Riaunet 7353 Børsa 906 33 214
Ansatterepresentant Jo Even Rimol 7350 Buvika 911 65 276
Styremedlem Jon Morten Solberg 7203 Vinjeøra 930 11 241
Styremedlem Astri Husby 7310 Gjølme 922 34 636