Om oss

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST)

– Ditt Lokale Vikarbyrå –

LiST dekker Frøya – Hemne – Hitra – Orkdal – Skaun – Snillfjord – Agdenes.

Fakta opplysninger for 2010.

Til sammen 573 lønns-og trekkoppgaver som utgjør ca. 80 årsverk i 2018.
233 medlemmer innenfor landbruk.

Våre arbeidsoppgaver:Arbeidskraft til landbruket ved:

Ferie/ fritid
Sykdom, svangerskap/ fødsel
Landbruksvikarordninga
Andre oppdrag
Utenlandsk arbeidskraft
Veiledning til medlemmer og ansatte;Velferdsordningen i landbruketLønnSykepengerettigheter til medlemmer og ansattePermisjoner/ permitteringerKurs til ansatte og andre interesserteFormidling av sommerjobb for ungdom.

Hva koster tjenesten vår?

Våre ansatte leverer timelister, digitale eller på papir, underskrevet av oppdragsgiver ved ferdig oppdrag. På timepris til ansatt plusser vi på arbeidsgiveravgift, feriepenger og arbeidsgiveravgift av beregnet feriepenger. I tillegg beregner vi et påslag på 10%, som dekker sykelønn til ansatte, yrkesskadeforsikring (som dekker ansatt), ansvarsforsikring (som dekker oppdraggiver ved påført skade av ansatt), ulykkesforsikring – fritid på alle ansatte over 60% stilling og obligatorisk tjenestepensjon (OTP), i tillegg til administrasjon av selve laget.  Våre medlemmer betaler ulik pris etter sone fra 01.01.10.(se eget vedlegg )De som lønner andre oppdrag betaler OTP på egne ansatte. De betaler 2% mer enn landbruket. Til sist kommer 25% i merverdiavgift på hele beløpet. Alle som ønsker å bruke våre tjenester, betaler en medlemskontigent på kr 500.- + mva pr.år.

”Er du misfornøyd med vedkommende somutførte oppdraget – si det til oss. Er du fornøyd – si det til andre”